Ereleden

Dat ook De Spekzullekes gebruik maken van vrijwilligers is geen publiek geheim. Zonder al deze vrijwilligers, of ze nu in het bestuur, in een geleding zitten of achter de schermen werken zou er geen Carnaval zijn bij De Spekzullekes. De Spekzullekes koesteren al deze vrijwilligers die zich op welke manier dan ook verdienstelijk maken voor deze geweldige vereniging.

De Spekzullekes hebben sinds de oprichting in 1983 een mogelijkheid om vrijwilligers te mogen huldigen als erelid. Uiteraard worden de vrijwilligers niet zomaar erelid, dit is van vele factoren afhankelijk. Binnen De Spekzullekes zijn er een zevental personen benoemd tot erelid. Deze, toch wel exclusieve groep, heeft zich door de jaren heen op een zeer bijzondere manier verdienstelijk gemaakt voor de vereniging.

1990Jacques van Lierop
Jacques van Lierop
In 1990 werd Jacques van Lierop benoemd tot eerste erelid van De Spekzullekes. Jacques was zeer nauw betrokken bij de oprichting van de vereniging. In de beginjaren heeft Jacques, naast het penningmeesterschap, veel pionierswerk verricht wat zeker bijdroeg aan niveauverbetering van de vereniging.

1995Frank Vlijmincx
Frank Vlijmincx
Hij kreeg het eremetaal omdat hij eveneens zeer direct betrokken was bij de oprichting van de vereniging. Na eenentwintig jaar Grootvorst te zijn geweest ontving Frank in 2004 de titel Eregrootvorst. Een eretitel die hij met trots mag dragen! In het jubileumjaar 2005 (22 jaar bestaan) ging Frank de vereniging voor als Prins. Bij zijn afscheid als voorzitter in 2016 werd hij eveneens benoemd tot Erevoorzitter van de vereniging.

Ingrid Jacobs1997
Ingrid Jacobs
In dit jaar werd tijdens de Kletszullekesavond Ingrid Jacobs benoemd tot Erelid. Zij heeft 18 jaar aan alle groepen van de Dansgarde leiding en les gegeven. Met vakkundigheid en enthousiasme zorgde Ingrid er ieder jaar voor dat alle Dansgardes weer een perfecte dans ten tonele konden brengen. Onder haar leiding groeide De Spekzullekes uit tot een carnavalsvereniging met de grootste Dansgarde van Helmond!

Marian Vlijmincx1998
Marian Vlijmincx
Drie jaar nadat echtgenoot Frank deze titel kreeg, was het nu de beurt aan Marian Vlijmincx. Ook Marian was zeer nauw en direct betrokken bij de oprichting van De Spekzullekes. Zij heeft vele commissies vorm gegeven en garant gestaan voor de uitvoering van kwaliteit tijdens de vele activiteiten van de vereniging. Daarnaast heeft Marian jarenlang de kleding verzorgd voor de Dansgardes. Nog steeds is Marian actief in vele commissies en helpt ze daar waar nodig.

2003DSC08059
Hans van Duinhoven
In 2003 was het de beurt aan de zeer verraste Hans van Duinhoven. Hij kreeg het verdiende eremetaal nadat hij elf jaar op een geweldige wijze het secretariaat geleid had. Hans heeft, vooral in zijn beginjaren, heel veel werk verzet binnen het secretariaat zonder hulp van een computer en dat is bewonderenswaardig te noemen. Als Erelid zien De Spekzullekes Hans nog regelmatig tijdens een van de vele activiteiten die georganiseerd worden door de vereniging.

2008Kees Swinkels
Kees Swinkels
In 2008 werd Kees Swinkels uitgeroepen tot Erelid. Kees had elf jaar daarvoor, onervaren als hij was in de financiƫle wereld, het penningmeesterschap op zich durven nemen. Kees heeft dit jaren op een zeer voortreffelijke wijze ten uitvoer gebracht. Het leverde Kees zelfs een compliment op van een ambtenaar van de belastingdienst en dat wil natuurlijk wat zeggen! Daar hoeven wij niets meer aan toe te voegen! In 1997 ging Kees de vereniging voor als Prins.

2011Vorst Johan
Johan Derks
Het laatst benoemde Erelid is Johan Derks. Deze onderscheiding kreeg Johan onder andere voor zijn jaren waarin hij op zeer uitmuntende wijze de functie als Vorst heeft bekleed. In de periode 2000 tot en met 2012 gaf Johan vorm aan de functie van Vorst. In 2013 ging Johan de vereniging voor als Prins. Daarnaast heeft Johan zitting genomen in vele commissies, waarbij er het teveel zijn om op te noemen.