Hoogheden

Grootvorst Bart & Vorst Twan

Naast de Prins bestaan de Hoogheden binnen De Spekzullekes ook uit Grootvorst Bart en Vorst Twan. Laatstgenoemde Hoogheden hebben een vooraanstaande rol binnen de vereniging en met name tijdens het carnavalsseizoen hebben beiden als belangrijkste taak het ondersteunen van de Prins bij alle activiteiten van De Spekzullekes. Hierbij valt onder andere te denken aan verzorging en controle van de kleding, uitvoering van voorgeschreven of impliciete protocollen, het regelen van vervoer en soms zelfs mentale ondersteuning.

hooghedenGrootvorst Bart fungeert als “spreekstalmeester” en praat alle activiteiten van de Spekzullekes aan elkaar of dat nu in de eigen residentie is of tijdens een van de vele uitbals of recepties. De mooie woorden vloeien rijkelijk uit zijn mond.

Onze Vorst Twan is wat stiller en werkt (iets) meer achter de schermen. Hij zorgt ervoor dat alle programmaonderdelen tijdens het gehele carnavalsseizoen conform planning worden uitgevoerd. Hij stuurt de geledingen aan en draagt zodoende zorg voor een kwalitatieve hoogstaande uitvoering van alle geplande en door de vele commissies voorbereide activiteiten.