Hoogheden

Grootvorst Harm & Vorst Twan

Naast de Prins bestaan de Hoogheden binnen De Spekzullekes ook uit Grootvorst Harm en Vorst Twan. Laatstgenoemde Hoogheden hebben een vooraanstaande rol binnen de vereniging en met name tijdens het carnavalsseizoen hebben beiden als belangrijkste taak het ondersteunen van de Prins bij alle activiteiten van De Spekzullekes. Hierbij valt onder andere te denken aan verzorging en controle van de kleding, uitvoering van voorgeschreven of impliciete protocollen, het regelen van vervoer en soms zelfs mentale ondersteuning.

Grootvorst Harm fungeert dit jaar voor het eerst als “spreekstalmeester” en zal alle activiteiten van de Spekzullekes aan elkaar praten in de eigen residentie of tijdens een van de vele uitbals of recepties. De mooie woorden zullen rijkelijk uit zijn mond vloeien.

Onze Vorst Twan draagt er zorg voor dat alle programmaonderdelen tijdens het gehele carnavalsseizoen conform planning worden uitgevoerd. Hij stuurt de geledingen aan en draagt zodoende zorg voor een kwalitatieve hoogstaande uitvoering van alle geplande en door de vele commissies voorbereide activiteiten.